בית הספר הבינלאומי למודעות עצמית

המפגש עם פאולטי אפשר לי באמת לאהוב את עצמי מעבר ממקום של חולשה למקום של כוח, מלהיות קורבן למקום של בן אדם שמוביל – אין לי מילים לתאר כמה זה משנה חיים.

up